Faillissementen - WCO - Insolventierecht

Iedere ondernemer krijgt vroeg of laat met insolventierecht te maken. Een onderneming kan zelf te kampen krijgen met solvabiliteitsproblemen  of kan te maken krijgen met een debiteur die zijn betalingen gestaakt heeft. Het is dan ook van belang dat u zich laat bijstaan door specialisten in deze materie.

Advokomvest beschikt over vier advocaten die een erkende opleiding in het insolventierecht met succes afgerond hebben. Bovendien zijn Mter. Bert en Mter. Moerman ook werkzaam als curator waardoor zij op regelmatige basis geconfronteerd worden met falingen.

Wij beschikken dan ook over de nodige expertise, ervaring en specialisatie om uw onderneming bij te staan en te adviseren bij eventuele solvabiliteitsproblemen van uw onderneming. Dit zowel in het geval uw onderneming nog kan gered worden (WCO) of bij definitieve staking van betaling (faillissement).

Ook inzake problematieken als kosteloze borgen kan ons team u bijstaan.

Aanbod uit faillissementen (update 2.11.2023):

-diverse voertuigen

-werkmateriaal 

-meubilair

-...

Zie oa.:

https://www.auctelia.com/nl/enchere/faillite-arreco-nv-atelier-de-construction-metallique/ZZOn2i6h5wMz9TnyEJY2_?page=6

 

Meer info: 050 44 00 60 - info@advokomvest.be