Verkeersrecht

U bent betrapt op het rijden onder invloed of beging een andere verkeersovertreding waarvoor u verdere vervolging vreest? Mogelijks werd u reeds gedagvaard om te verschijnen voor de politierechtbank.

Wanneer  u een verkeersovertreding begaat, wordt hiervan door de politie een proces-verbaal opgesteld. Later beslist het parket u een minnelijke schikking aan te bieden of u te dagvaarden voor de politierechtbank.

Opgelet : wanneer u deze minnelijke schikking niet betaalt, kan het parket u nadien alsnog dagvaarden.

U weet ongetwijfeld dat wanneer u strafrechtelijk vervolgd wordt ingevolge een verkeersmisdrijf u een geldboete, rijverbod en misschien zelfs een gevangenisstraf riskeert.

Ons kantoor beschikt over de nodige expertise en know-how om u bij te staan gedurende het verder verloop van de zaak.

Wij verschijnen voor u of samen met u voor de politierechtbank en zullen uw strafrechtelijke verdediging waarnemen.

Wanneer u in aanraking komt met de politie of justitie, neem dan zeker contact op met een advocaat. Het is in uw belang te worden geadviseerd, dat uw belangen worden behartigd en dat uw dossier grondig en correct wordt voorbereid hetgeen de strafmaat uiteraard zeer gunstig kan beïnvloeden.

De meest voorkomende verkeersmisdrijven betreffen op vandaag:

  • Alcohol in het verkeer;
  • Drugsgebruik in het verkeer;
  • Snelheidsovertredingen;
  • Rijden spijts verval
  • Het veroorzaken of deelnemen aan een gevaarlijke verkeerssituatie;
  • Het niet overmaken van de gegevens van de bestuurder (ondernemingen);
  • Invorderingen van het rijbewijs;
  • Het niet naleven van de verplichte rij- en rusttijden;

Denk eraan dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de tussenkomst van een advocaat naar keuze dekt.

Indien u vragen heeft, aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor.