Personen – en familierecht

Familiale banden en relaties vormen de basis van het samenleven en zijn onderhevig aan heel wat regelgeving. Van geboorte tot overlijden worden we geconfronteerd met situaties en omstandigheden waar onder meer de regels van het personen- en familierecht een leidraad in trachten te zijn.

De maatschappelijke samenlevingsvormen behelzen al langer veel meer dan het traditionele huwelijk. Zo treden de wettelijke samenwoonst en het feitelijk gezin steeds meer op de voorgrond en wordt het klassieke patroon man-vrouw almaar verder doorbroken.  De nieuw samengestelde gezinnen zijn niet meer weg te denken.

Het verwondert niet dat het personen- en familierecht een materie is in constante beweging.

Op het ogenblik dat men geconfronteerd wordt met een gebeurtenis op het vlak van afstamming, samenleven, huwelijk en echtscheiding is bijstand van een specialist met doorgedreven kennis dan ook een absolute must.

In deze vaak delicate kwesties waar veelal maatregelen aangaande de kinderen mee gemoeid zijn,  biedt Advokomvest u de specialist op maat van uw probleem. Het kantoor staat garant voor consequente opvolging en bijscholing in de materie. Discretie en empathie komen daarbij voor ons op de eerste plaats.

Uw verhaal is ons uitgangspunt en staat centraal in onze verdere aanpak en advies. Aan de hand van een eerste gesprek waar een luisterend oor ons uitgangspunt is, wordt nagegaan of bemiddeling en een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoren.

Niet zelden zullen onderhandelingen reeds tot een bevredigend resultaat kunnen leiden voor alle partijen. In andere  gevallen zal een procedure voor de familierechtbank aangewezen zijn waarbij de ervaren specialist uw eerste vertegenwoordiger zal zijn in de relaties met de rechter, gerechtsdeurwaarder enz.